Banner 3 Banner 1 Banner 2
Trần châu

Gạch tự chèn vuông 200x200x60

Gạch tự chèn vuông 200x200x60

Ứng dụng trong xây móng, xây tường chịu lực cho các công trình thấp tầng, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp đến các công trình kiến trúc cao tầng